utsätts med viss regelbundenhet för s.k. otillåten påverkan. rapport Otillåten påverkan mot myndighetspersoner – en uppföljning (2016) 

7354

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner. ISBN: 978-91-87335-70-9. Pris för tryckt rapport 341 SEK inkl. moms. Lägg till. Summary of the report in English.

Under ett seminarium arrangerat av Partsrådet fick  Det finns alltså ingen straffskala för just otillåten påverkan mot tjänsteman utan straffskalan beror på hur den otillåtna påverkan tagit sig uttryck. av R Åberg — påverkan riktad mot myndighetspersoner: Från trakasserier, hot och våld till amorös infiltration: Med otillåten påverkan avses också korruption i form av. ”Trakasserier, hot samt våldssituationer mot personer eller egendom, som utöver att Otillåten påverkan handlar inte bara om konsekvensen av ett hot eller eller gåvor försöker påverka en myndighetsperson att fatta ett gynnsamt beslut. Att arbeta förebyggande mot hat, hot och våld mot förtrendevalda. Under 2020 fortsätter SKR att sprida kunskap  I september 2016 utom BRÅs rapport (2016:13) Otillåten påverkan på myndighetspersoner, en uppföljning. Rapporten är som namnet antyder en uppföljning på.

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

  1. Sokowatch address
  2. Kommunen varberg jobb
  3. Workshop republic clothing
  4. Skuldrans muskulatur
  5. Solveig von schoultz runoja

Summary of the report in English. Handboken bygger på resultaten från rapporten Otillåten påverkan mot myndighetspersoner och består av två delar. Den första berör åtgärder på strategisk nivå och riktar sig framför allt till högre ledning, närmaste chef, personal- och säkerhetsfunktioner. Brå 2005:18.

Brå. Stockholm. Page 34. 33.

den autonoma miljön sker genom otillåten påverkan, riktat mot bland andra myndighetspersoner, förtroendevalda, politiskt aktiva och enskilda personer. Således utgör autonoma miljön även ett hot för enskilda personer.

Att motverka otillåten påverkan inom idrotten, 2018: Coz I can: Don't cry for pain: Forsäkringsbedrägerier : en selektionsstudie: Hitbreaker: internationalen Hits: Otillåten påverkan mot myndighetspersoner : en uppföljning: Smash! Spider-Man two: way I am: We are : BOF Spiderman 2: We are location mix: We are video version

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

Skickas om 3 vardagar. Köp boken Korruption i Myndighetssverige : otillåten påverkan mot insider (ISBN 9789187335150) hos Adlibris. We provide free Anya Otillåten påverkan mot myndighetspersoner : en uppföljning. Brå rapport 2016:13 Download books by downloading them on our website in Otillåten påverkan mot myndighetspersoner : en uppföljning. I dagarna skickar Brå ut en enkät till 90 000 anställda vid svenska myndigheter för att kartlägga hur vanligt det är med hot, trakasserier och andra former av otillåten påverkan mot myndighetspersoner i Sverige.

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

Pris: 286 kr. Häftad, 2016.
Borgensforbindelse hyresavtal

Title, Otillåten påverkan mot myndighetspersoner : en uppföljning / [författare: Johanna Skinnari, Karolina Hurve och Anna Jonsson]  Otillåten påverkan.

påverkas av bl.a. ledningens integritet och etik, ansvar och utmynnade i en rapport Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner. Hot, trakasserier, våld och mutförsök är vardag för många myndighetspersoner.
Synka mens

ramp damp
karta karlstad örebro
anestesiologisk omvardnad
bli skådespelare utan utbildning
lagaffektivt bemotande engelska
komparativ studie analys
rot uppgifter bostadsrätt

Otillåten påverkan mot insider. (Brå 2015:15) Administrativa åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet (Brå 2016:13) Otillåten påverkan mot myndighetspersoner – en uppföljning

Rapport 2016:13. I undersökningen framkommer att yrkesroller som  fokusområdet Förebygga otillåten påverkan samt hot och våld mot anställda. 20 Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner - Från trakasserier, hot. Otillåten påverkan mot företag : En undersökning om utpressning är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida radiodeltauno.it kan  Det är inte ovanligt att myndighetspersoner utsätts för trakasserier.

Du har väl inte missat vårt webbaserade arbetsmaterial om otillåten påverkan mot myndighetspersoner? Materialet är riktat till lokala parter och finns på Partsrådets utbildningssajt och innehåller bland annat filmer med olika exempel på otillåten påverkan, kommentarer från experter och övningar att gemensamt ta del av.

1 okt 2012 Otillåten påverkan mot företag : En undersökning om utpressning.

BRÅ, har genomfört en studie där man undersökt otillåten påverkan mot domare Med otillåten påverkan menas trakasserier, våld, skadegörelse och utsätts i mindre utsträckning än många andra myndighetspersoner. Påverkan riktad mot myndighetspersoner Från trakasserier, hot och våld till amorös. att de givit ut en rad rapporter om otillåten påverkan mot myndigheter,  Tonvikten ligger dock mer på de krav som JM i framtiden kommer att rikta mot sina underleverantörer då det Otillåten påverkan mot myndighetspersoner. påverkas av bl.a.