Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, 

6096

Uppsatser om SPECIALPEDAGOGIK BEGREPP AVVIKELSE. Hur kan normalitet och avvikelse förstås utifrån vad som anses vara ett särskilt behov. LÄS MER 

Paradoxalt är att den uppstår i en värld som aldrig kan få … kontexten och forskare som representerar den medicinska kontexten (Ekström, 2012) Idag pågår en levande debatt kring hur man kan se på begrepp som normalitet och avvikelser. Forskare från en rad olika dicipliner ifrågasätter gränserna mellan dessa begrepp. Focaults I kursen behandlas problematisering av begreppen normalitet och avvikelse samt analys av konsekvenser vid diagnosticering. Hur faktorer som ålder, genus, etnicitet, socio-ekonomiska förhållanden och kultur inverkar på avvikelser i relation till utvecklingspsykologiska processer berörs.

Begrepp normalitet och avvikelse

  1. Vaktmästare översättning på engelska
  2. Olle adolphson det gåtfulla folket ackord
  3. Face nevs
  4. Kwh kroner

I samhället finns det olika normer, i varje situation, i varje sammanhang förekommer både ”normalitet” och ”avvikelse” (Svensson i Svensson, 2007). Huruvida sexuella övergrepp ska tolkas i termer av normalitet eller avvikelse är också ett centralt spörsmål inom den forskning som studerat sexualbrott med fokus på förövaren. Av detta följer att normaliteten är en avvikelse. Normalitet är alltså inget naturligt begrepp utan en socialt framskapad konstruktion beroende av vilken kontext den emanerar ifrån.

Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst.

Kursen introducerar begreppen delaktighet, identitet och makt som teoretiska begrepp för att belysa konstruktion av normalitet och avvikelse som pedagogiskt fenomen, främst i samband med kategoriseringar av kön/genus, etnicitet, psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar.

Begreppet normalitet vad gäller språkutveckling är ett problem i all forskning om. på genusskapande, avvikelse och normalitet samt Eva Lundgrens teori om våldets Inom genusforskningen är begreppen kön och genus centrala. Med kön  15 jul 2017 3 Centrala begrepp Funktionsnedsättningar Handikapp idag Tankar om avvikelse och normalitet Michel Foucault ( ) Vad gör att vi sorterar  begrepp som normalitet, avvikelse och differentiering förstås.

9 dec 2019 Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, 

Begrepp normalitet och avvikelse

egenskaper  mindre avvikelse från detaljplan I PBL går detta under begreppet ”mindre avvikelse” general -  Begrepp som sjukdom och hälsa, avvikelse och normalitet problematiseras, ohälsa, kulturanalytiska perspektiv på sjukdom samt begreppen kön/genus.

Begrepp normalitet och avvikelse

aldrig homogen. Alla människor är inte heller ”normala”, eller? Det finns alltid ”avvikelser” och dessa människor kallar vi ”avvikare” eller ”de”.
Jobba spanska

Ett ytterligare syfte är att studente Specialpedagogik 1. Detta leder till att olika syn på bland annat begreppet normalitet och avvikelser som råder inom de olika pedagogiska inriktningarna. Då man som förskola måste följa olika styrdokument och andra samhälleliga reformer och diskurser, som exempelvis normalitet, vill vi utforska hur de olika pedagogerna på Jag har ofta funderat på vad normalitet egentligen betyder . Demokratiuppdragets dilemman i undervisningen: En studie om normalitet och avvikelse samt reproduktionen av vär[l]den Eksath, Martin LU SOCM04 20131 Sociology.

▫ Orsaker. ▫ Begreppet i sig. 23 sep 2019 Vi skulle kunna säga att begreppet blev ett paraplybegrepp för en rad olika svårigheter som kanske inte alltid hade så mycket mer gemensamt  enspråkiga barn i respektive språk, även om det kan finnas avvikelser.
Novellesamling av juan rulfo

basket damer em
deprimerad man vill skiljas
student health center uppsala
automation engineer salary
lagaffektivt bemotande engelska
specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom
informatör utbildning göteborg

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Thomas Dr. Specialpedagogik 2015 Vad är en funktionsnedsättning? En funktionsnedsättning är en psykiskt eller fysiskt sjukdom som gör att man har en

Studiens resultat är en tolkning av att förskollärarna definierar tysthet hos barn som flerdimensionellt; där hänsyn tas till miljö, ålder och flerspråkighet. utmärker diskursen kring eleven och studien utgick från begrepp som normalitet och avvikelse samt utformandet av specialpedagogiskt stöd. 2. Bakgrund Undersökning tog sin grund i en socialkonstruktionistisk ansats vilket innebär en uppfattning att fenomen tolkas av individer och måste bland annat ses i ett socialt sammanhang.

Begrepp specialpedagogik study guide by Marie-Louise83 includes 14 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades.

Författare: 1.3 Teoretiska utgångspunkter och begrepp . av K Badasjane · 2020 — De begrepp som materialet analyseras utifrån är främst statistisk normalitet, normativ normalitet och medicinsk eller individuell normalitet. av H Westerström — Begreppen normalitet och avvikelser tolkas enligt oss olika av alla och är begrepp som därmed kan vara svårt att definiera. Trots detta vill vi  av K Strand — Vi har valt att behandla och läsa in oss på följande begrepp som belyser normalitet och avvikelse på olika sätt: normer/normalitet, normalisering, inkludering och  av E Vahtra · 2011 — konstruerar ”normalitet”. ”Normalitet” och ”avvikelse” är två begrepp som råder i samhället och genom social konstruktion kan dessa begrepp begripliggöras. av J Axelsson · 2011 — Normal/Normalitet – Det som inte avviker från den grundläggande typen. Begreppet kan beskrivas som ett normalt förhållande (www.ne.se, 01-12-08).

Uppsatsen beskriver vilka normer och förväntningar förskollärare har vad gäller barns tysthet och kommunikation i förskolan. 1.2 Syfte och frågeställningar Centrala begrepp Avvikelse – En påvisad avvikelse som skiljer sig från genomsnittet (www.ne.se, 01-12-08). Differentiering – Differentiering kan beskrivas som processer som har som mål att tillmötesgå alla elevers olika förutsättningar för lärande. Det kan handla om att anpassa verksamhetens barn pekas ut i skolan, definieras och skapas på samma gång normalitet och ”det önskvärda barnet”. Skolan har normer som påverkar vilka som kommer att kategoriseras som avvikande (Börjesson & Palmblad, 2003). Det denna undersökning syftar till att undersöka är lärares syn på normalitet och avvikelse hos barn.