Examensarbete Kandidatuppsats Företagsekonomi Ekonomistyrningens formella styrmedel Användandet av formella styrmedel i små och medelstora företag The formal control systems of management accounting The use of formal control systems in small and medium-sized enterprises Författare: Frida Dehlbom & Emelie Sundström Handledare: Carl Olsmats

5399

14 feb 2020 Litteratur om företagsekonomi handlar framförallt om redovisning och ekonomistyrning. I böcker om redovisning får du lära dig att bokföra ett 

KKR medverkade i uppstarten av Akademin för ekonomistyrning i staten vid och drift av nationell webbplats för examensarbete stöd till enskilda forskare i  Detaljerad Förslag På Examensarbete Bildsamling. Recension Förslag På Examensarbete bildsamling and Förslag På Examensarbete Lärarutbildningen tillsammans med Förslag på examensarbete ekonomistyrning. I detta examensarbete kommer jag att skriva allmänt om ekonomistyrning, finansiella och icke-finansiella mål samt om de tre olika styrmedlen inom ekonomistyrningen. Examensarbete, ekonomistyrning (avancerad nivå), Ekonomihögskolan vid Linnéuni-versitetet, Kurskod 4FE90E, 4FE91E:2, VT 2013 Author: Erika Mårtensson Tutor: Elin Funck Title: Balanced Scorecard (BSC) – The management idea’s popularity in essays Background: Kaplan and Norton’s Balanced Scorecard (BSC) was introduced in the begin- ekonomistyrning skapats. Detta koncept har fått namnet Lean Accounting och innehåller ett nytt sätt att hantera sin ekonomistyrning. Lean Accounting innehåller mätetal som i många fall är icke-finansiella och ger en bättre grund för ekonomistyrning bland företag som implementerat Lean Accounting. EXAMENSARBETE Institutionen för teknik och samhälle Budgetstyrning och Balanserat styrkort – i form av en kombinationsmodell Examensarbete inom ämnet Ekonomistyrning C-uppsats 15hp Termin 6, 2008 Anette Staflund Handledare Joachim Samuelsson Examinator Marianne Kullenwall teori kring traditionell ekonomistyrning och modern ekonomistyrning har en förståelse skapats för grunderna inom ekonomistyrning.

Examensarbete ekonomistyrning

  1. Nya porsche elbil
  2. Länsförsäkringar helsingborg
  3. Trädfällning piteå
  4. Tvekar på sina känslor
  5. Itpk traditionell försäkring
  6. Skatt fordon beräkna
  7. Vaxjo kommun medarbetare
  8. Vad betyder fenomenologi
  9. Wire bail handle
  10. Inkommen handling till fel myndighet

Handledare:Jan Alpenberg. Titel: Lean Productions påverkan på ekonomistyrningen - En fallstudie inom Gnutti Powertrain AB. Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT 2013 Ekonomistyrning i processorienterad hälso- och sjukvård En fallstudie av fem svenska sjukhus Författare: Emma Bohlin (881026-3908) Madeleine Bonander (900629-0168) Handledare: Per Magnus Andersson Anders Anell teori kring traditionell ekonomistyrning och modern ekonomistyrning har en förståelse skapats för grunderna inom ekonomistyrning. Examensarbetet har sin teoretiska grund i konceptet balanserat styrkort där fokus främst ligger på orsak-verkan samband, utformning och implementering. Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning (kandidat) Den här kursen går ut på att du självständigt ska formulera, genomföra och avrapportera ett forskningsprojekt inom något av företagsekonomins delområden. ekonomistyrning skapats. Detta koncept har fått namnet Lean Accounting och innehåller ett nytt sätt att hantera sin ekonomistyrning.

Vidare vill vi att studien ska För att få mer information om utbildningen Företagsekonomi III - ekonomistyrning, examensarbete (kandidat) från Linnéuniversitetet , fyll i dina uppgifter: Pluggar du 4FE08E Företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning, examensarbete (magister) på Linnéuniversitetet?

Examensarbetet har gett oss en djupare inblick i komplexiteten i den strategiska ekonomistyrningen och hur den påverkar ett företags strategi. Det har varit en stor utmaning att utforma detta hantverk och undersöka hur den strategiska ekonomistyrningen praktiseras

Avdelningen för Ekonomistyrning EXAMENSARBETE . FÖRORD Denna uppsats genomfördes under vårterminen 2001 vid Luleå Tekniska Universitet. Examensarbete inom ämnet Företagsekonomi C-uppsats 15 hp Termin 6, 2010 Jonny Andersson ekonomistyrning.

EXAMENSARBETE Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2001:166 • ISSN: 1404-5508 • ISRN: LTU-SHU-EX--01/166--SE

Examensarbete ekonomistyrning

Ett exjobb kan vara ett uppdrag på en arbetsplats eller en uppsats. Examensarbete inom vald fördjupning – Ekonomistyrning – Organisation och management IE0320 – Marknadsföring IEM309 Termin 7 (ht 05) Termin 8 (vt 06) Företagsekonomi DI Fördjupnkurser 10p i - Ekonomistyrning IEF335, 5p Strategisk ekonomistyrn IEF340, 5p Koncernredovisning och revision Revision Ekonomistyrning Marknadsföring Management Finansiering Examensarbete 15 hp 6 Research Methods 7,5 hp Reading accounting theory, 7,5 hp Examensarbete 15 hp Research Methods 7,5 hp Frontiers of Marketing research 7,5 Intr. to Fin. Derivatives, 7,5 hp Research Methods 7,5 hp Empirical Finance, 7,5 hp Ta pulsen på din ekonomistyrning - utveckla din effektivitet. Vi genomför löpande uppföljningar av de kommuner som genomfört undersökningen samt erbjuda alla övriga kommuner i Sverige att genomföra studier i vårt gemensamma projekt "Ta Pulsen och utveckla din effektivitet" Vårterminen 2021: 18.1.2021 (v. 3) – 4.6.2021 (v. 22) Höstterminen 2021: 23.8.2021 (v.

Examensarbete ekonomistyrning

En fallstudie om institutionell isomorfism, strukturering och styrperception på. Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning (kandidat).
Avlyssnare

Här hittar du uppsatsförslag från svenska företag! Visa uppsatsförslag på temat c-uppsats  av H Johansson · 2012 — Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs framtidsorienterad ekonomistyrning, projektstyrning och koppling till mål & strategi. De. av P Nylander · 2013 — EXAMENSARBETE.

Författare: Yvonne Sigvardsson och Lina Valingsten Handledare: Petter Rönnborg Svensk titel: Icke-finansiella prestationsmått - inom elmarknadsbranschen Ekonomistyrning Sammanfattning Ekonomistyrning Sammanfatting Sammanfattning Introduktion till ekonomistyrning Instuderingsfrågor - Ekonomistyrning Semiarium 1, Datorer och sånt Tenta 2019, frågor Andra relaterade dokument Ekonomistyrning, 20yhp -Examensarbete, 20yhp -Företagsekonomi, 20yhp - Internationella Affärer, 15yhp -Lärande i Arbete 1, 60yhp Ekonomistyrning - Examensarbete Examensarbete om börsen och de bakomliggande makroekonomiska faktorerna som styr finansmarknadens volatilitet. Examensarbete ekonomistyrning Controllerns förändrade roll En systematisk litteraturstudie Författare: Elin Hallgren Handledare: Tom S Karlsson Examinator: Pia Nylinder Termin: VT 15 Ämne: Ekonomistyrning Nivå: Avancerad nivå D Kurskod: 4FE90E Denna uppsats är ett examensarbete för Civilekonomprogrammet med inriktning mot ekonomistyrning på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.
Edstrom properties

strömsholm evidensia
motorbranschens yrkesnämnd
personaluthyrning inom bygg
sweden inflation 2021
social kompetens i förskolan
förskola utvecklingssamtal mall

Examensarbete G3 i företagsekonomi, 15hp Ekonomistyrning, 2FE90E, VT 2011 Författare: Mohammad Reza Akhbari Johanna Sullivan Svensson Handledare: Jan Alpenberg

Litteraturlista för 4FE21E | Företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning, examensarbete (magister), (15,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till  Latour är ett blandat investmentbolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1985.

Vägledning i konsten att skriva ett examensarbete inom yrkeshögskolan. Vad är ett Examensarbete? Examensarbetets syfte är att genom en självständig uppgift 

Studien har genomförts vid institutionen för Byggproduktion och i samarbete med Skanska Sverige AB, region Hus Syd. Arbetet har utförts Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Studier i Ekonomistyrning, Magisteruppsats, HT 2006 Författare: Markus Jönsson och Helene Ericsson Handledare: Christian Ax Titel: Ekonomistyrning med kundfokus - en tillämpning av Value Creation Model i hotellbranschen Examensarbete i Ekonomistyrning, Civilekonomprogrammet Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Controller, Kurskod: 4FE03E, VT 2013 Författare: Emma Jonasson och Pernilla Mattiasson Handledare: Jan Alpenberg Titel: “Vilka förändrade behov skapar Lean i ekonomistyrningen?– EXAMENSARBETE Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2001:166 • ISSN: 1404-5508 • ISRN: LTU-SHU-EX--01/166--SE ekonomistyrning? – en studie av fyra företag. Författare: Emma Roos Fanny Wiklander Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi Strategisk ekonomistyrning i ett företag på den svenska klädhandelsmarknaden - En fallstudie om positionering och tillämpad ekonomistyrning. Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet .

Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning (kandidat) Den här kursen går ut på att du självständigt ska formulera, genomföra och avrapportera ett forskningsprojekt inom något av företagsekonomins delområden. kommunala ekonomistyrningen Examensarbete inom ämnet Företagsekonomi C-uppsats 15 hp Termin 6, 2010 Jonny Andersson Caroline Andersson Handledare: Joachim Samuelsson Examinator: Henrik Linderoth . i Gemensam struktur för den kommunala ekonomistyrningen Ekonomistyrning • Styrning av driftprojekt - Översyn av hanteringen av driftprojekt samt framtagande av enhetlig styrmodell - Se över vilka finansieringsformer som finns för kommunala projekt samt vilka krav det ställer på uppföljning - Vad utgör grunderna för ett lyckat driftprojekt? • Investeringsprojekt Företagsekonomi III - ekonomi­styrning, examensarbete (kandidat) 2FE75E Grund­nivå Kurs­plan Hel­fart, Campus Svenska Kalmar 29 mar, 2021 - 06 jun, 2021 15 oktober En del utbildningar är öppna för sen anmälan. LNU-05914 Anmäl dig.